Aleksei Sapogov Aleksey Mamonov Forward

  • FC Volga Nizhny Novgorod
Born02/04/1988
Height 6'0" Weight 11.8st
HonoursRussia Promotion/Relegation : 2012 (FC Volga Nizhny Novgorod)
ClubsVolga Tver, FC Volga Nizhny Novgorod

There is currently no news for Aleksei Sapogov Aleksey Mamonov.

There are currently no photos for Aleksei Sapogov Aleksey Mamonov.