Chris Ashton scored one of England's three tries in their win over 

Chris Ashton scored one of England's three tries in their win over New Zealand
PA Sport
Chris Ashton scored one of England's three tries in their win over New Zealand
View Comments