Zanini joins Astana as directeu

Zanini joins Astana as directeur sportif
Eurosport
Stefano Zanini
View Comments